Рефинансиране на бързи кредити без поръчители

Рефинансиране на бърз кредит

Имате кредит, който още изплащате, но ви е необходим още един, а не можете да изтеглите нов? Иска ви се да имаше начин да обедините няколкото си по — малки заема в един, за да си намалите разходите?

Не знам до колко сте запознати, но всички банкови институции и небанкови организации предлагат рефинансиране на кредити.

Какво представлява рефинансирането на заем?

Рефинансирането на кредит дава възможност да се промени срока на изплащане на заема, да се намали лихвения процент по кредита, да се увеличи размера на получената сума или да се обединят на няколко кредита в един – кредита е без поръчители и обезпечение.

ЗаемодателВреме за одобрениеПърви кредит без лихваСуми от-доМаксимална сумаПериодВземи кредит
15 мин.50 – 350 лева1000 лева30 дни
10 мин.50 – 800 лева800 лева45 дни
7 мин.100 – 600 лева600 лева30 дни

В разгледате условията на банковите институции и небанкови организации, които предлагат кредити ще установите, че всички предлагат и рефинансиране на заем.

Има много финансови организации, които предлагат изключително изгодни условия за рефинансиране на кредити.

Ако разгледате офертите, които предлагат финансовите организации ще останете изненадани от условията, които имат. На първо място чрез рефинансиране на кредитите си вие ще удължите срока на погасяване на кредита си, можете да се възползвате от гратисния период за лихвата и главницата, можете да избирате дали да погасявате кредита си с намаляващи или анюитетни погасителни вноски.

Това обаче не е всичко, по-важното в случая е, че ако се обърнете към кредитната институция и поискате рефинансиране на кредити вие няма да плащате никакви допълнителни такси.Ползите от рефинансирането на заема не са една и две, но ако трябва да споменем нещо по — конкретно можем да кажем, че при рефинансиране можете да се възползвате от една страна от увеличаване размера на сумата, а от друга страна можете да предоговорите по — изгодни лихви и срокове за погасяване на заема си.

Ако поискате рефинансиране на кредит без поръчител вие можете да се възползвате и от гратисния период по лихвата и главницата, което е изключително голямо предимство.

Често задавани въпроси?

Има ли възможно за рефинансиране на лоши кредити? – Да, ако имате доходи, който получавате регулярно има шанс да Ви бъде отпуснат кредит дори при лоша кредитна история в ЦКР

Нашата помощ за клиенти с проблемни кредити, търсещи изход от ситуацията VIVIMUS предлага:

  • консултация с цел изясняване на конкретния казус около клиента, статут на просрочието или необслужваното задължение, конкретни препоръки и практическа помощ при реализациятата им /за физически и юридически лица/.
  • по преценка на екипа изготвящ анализа около всеки конкретен случай е възможно Vivimus да поеме ангажимент да посредничи при намирането на кредитор, който би рефинансирал лошите Ви кредити при конкретни условия от негова страна, които обаче са удовлетворителни и за Вас.
  • ако просрочените или необслужваните Ви задължения могат да бъдат преструктурирани или предоговорени при изричните условия, които кредитора постави, Vivimus приема да посредничи във Ваша полза, както и да Ви осигури юридическа помощ.