Автомобил на кредит или на лизинг? Кое да изберем?

Дали е по-добре да вземем кола на лизинг или на кредит?

Най – добре в брой, но ако не можете да си го позволите, то тогава са възможни два варианта – лизинг или кредит. Между двата кредитни продукта обаче има съществени разлики.

Кой е по-достъпен?

Лизинга е по – лесно достъпния от двата, тъй като в повечето случаи той се отпуска от лизингодател свързан с производителя или с дилъра. Целта на собствения лизинг е да подпомага продажбите и поради това изискванията там са леко занижени. Когато става въпрос за банков лизинг, нещата са по-близо до кредита.

Кой е по-евтин и изгоден?

Тук отново предимство има лизинга, поради наличието на собствен лизингодател. Това обаче е само в общия случай. Съществуват специализирани банкови кредити за автомобили, които конкурират успешно дори собствените лизингодатели. Вече може да бъде намерен кредит и то нецелеви (потребителски например), който е с лихва 6,95% и сума до 50’000 лева.

Важно: Трябва да уточним, че евтин означава само с по – ниска лихва, защото има и други разходи, като например за застраховка, за периодична подръжка и сервиз на превозното средство.

Когато сте закупили превозното средство на кредит тогава не сте длъжни да правите техническото обслужване в специализирани сервизи, доколкото спазвате условията по гаранцията. Избора дали да плащате застраховките и при кой застраховател да са, също е Ваш.

Заемодател Време за одобрение Първи кредит без лихва Суми от-до Максимална сума Период Вземи кредит
15 мин 50 – 350 лева 1500 лева 30 дни
15 мин. 50 – 350 лева 1000 лева 30 дни
10 мин. 50 – 800 лева 800 лева 45 дни
7 мин. 100 – 600 лева 600 лева 30 дни
20 мин. 2000 – 20000 лева 20000 лева 11 месеци

Кой е по-рисков?

Риска произхожда от това, че при лизинга собствеността на автомобила се прехвърля на получателя едва след изплащането на последната вноска или остатъчната стойност на актива, докато при кредита собствеността се придобива веднага (и при автокредит и при потребителски кредит).

Ако клиента изпадне в неплатежоспособност при лизинг, то платеното до момента (първоначално плащане и месечни вноски) се счита като наем за ползването и автомобила се изземва. Ако се случи неплатежоспособност при кредита, тогава клиента е свободен да обяви автомобила за продажба, да закрие оставащия дълг и да задържи за себе си евентуалната положителна разлика.