Съвети

Как предсрочно да погасим кредит, без да имаме проблеми?

Предсрочно погасяване на потребителски и ипотечен кредит

При предсрочно погасяване на кредит, ипотечен или потребителски, грешките или пропуските от невнимание или от незнание могат да струват скъпо. Вниманието и проследяването на събитията предоставят сигурност и спестяват разходи.

Непотвърдената молба

Клиент тегли нов кредит в размер на 7’000 лева от Банка “А” с намерение да рефинансира съществуващ заем с остатък 3’400 лева в Банка “В”. При усвояването превежда по своя сметка в Банка “В” сумата от 3’400 лева главница + 170 лева такса предсрочно погасяване (б.а. случея е от преди 01.01.2009, когато все още имаше такава такса за потребителските кредити). Подава молба за предсрочно погасяване при отговорния служител, с което счита, че работата е свършена.

Загубата

Три години и половина по – късно кредитополучателя получава телефонно обаждане от Банка “В”, че е в просрочие от 14 дни. Информират го и за сумата на оставащия му дълг.

Какво се е случило?

Молбата му не е била удовлетворена (обработена) и кредита не е бил погасен. Банка “В” е покривала месечната вноска с парите до изчерпването им и сметката е “излязла на червено”. Оказва се, че са дължими още 1’240 лева, които трябва да бъдат внесени. При опит клиента да изясни казуса и да бъде погасен кредита му със задна дата, от Банка “В” му изискват молбата, като доказателство на желанието му за предсрочно погасяване, но уви той няма такава.

Как е трябвало да бъде направено

Когато се подава молба тя трябва да е в два екземпляра и върху този на клиента да бъде положен входящ номер. Така ще има доказателство, че преведените пари са били именно за предсрочно погасяване. За допълнителна сигурност, в края на същия работен трябва да бъде поискано от служител “на гише” да потвърди салдо по сметката. Ако то е нула всичко е О.К., но ако парите си стоят, значи кредита не е бил погасен и на следващия работен ден ще бъде дължима още 1/360 от лихвата.

Какво представлява “давност” при погасяването на кредит?

Давността в правото е период от време, с изтичането на който законът свързва настъпването на определени правни последици – невъзможност на кредитора на едно вземане да иска защита на правото си по съдебен ред (погасителна давност) или придобиването на правото на собственост или друго вещно право (придобивна давност). Общите правила на давността са уредени в чл. 110- 120 ЗЗД, който играе ролята на общ закон за цялото гражданско право. Ако в друг нормативен акт в областта на гражданското право в определени хипотези са предвидени специални правила относно давността , то ща важат специалните правила, доколкото не противоречат на общите : Източник

ЗаемодателВреме за одобрениеПърви кредит без лихваСуми от-доМаксимална сумаПериодВземи кредит
15 мин50 – 350 лева1500 лева30 дни
15 мин.50 – 350 лева1000 лева30 дни
10 мин.50 – 800 лева800 лева45 дни
7 мин.100 – 600 лева600 лева30 дни
20 мин.2000 – 20000 лева20000 лева11 месеци