Laenamine: Eraettevõtted vs. pangad

Inimesed usuvad stabiilsusesse ning pürgivad selle poole pidevalt. Pangad tegutsevad Eestis juba aastakümneid ja olenemata ajutistest madalseisudest on endiselt laenuvõimelised. Põhjuseid, miks pöördutakse laenu saamiseks esimesena panga poole on mitmeid, alustades lojaalsusest kuni mugavuseni sooritada kõik rahakäsitlus toimingud ühes kohas. Pangad võimaldavad võtta suurmahulisemaid laenusid ja maksta neid tagasi pikema perioodi vältel ning väiksema intressiga. Laenuteenused on laienenud pangasiseselt, kus sõnal laen on tunduvalt laiem mõiste, kui 20.aastat tagasi. Hetkel tegutsevad pangad võimaldavad võtta kodulaenu, hüpoteeklaenu, väikelaenu, tarbelaenu, väikelaenu, arvelduslaenu, õppelaenu ning autolaenu. Panga kaudu on võimalus võtta ka erinevaid järelmakse, asendamaks vana või puuduolev tehnika.

Võimaluste rohkus panga siseselt on üheks põhjuseks, miks suur osa inimesi ei pea vajalikuks pöörduda laenu võtmiseks eraettevõtete poole. Pangas on olemas enamus eraettevõtete poolt pakutavaid laenupakette, välja arvatud kiirlaen, teine asi on muidugi nende teenuste kättesaadavus kõigile soovijatele.Märkimisväärne põhjus, miks eelistatakse pankasid on ettevaatlikus ja erinevate eraomanduses olevate krediidiasutuste rohkus. Pakutakse väga palju erinevaid laenusid ja selleks, et leida soodsaim ja usaldusväärseim laenupakkuja on vaja ennast kurssi viia kõigi turul olevate pakkumistega, mis omakorda võtab väga palju aega. Turule tuleb pidevalt uusi laenusid pakkuvaid eraettevõtteid, samuti neid ka kaobsealt. Konkurents laenumaastikul on tugev, eriti kiirlaenude osas. Üks variant tugevaim eraettevõte laenumaastikul välja selgitada on kindlaks teha, milline nendest ettevõtetest on rohkem aastaid turul suutnud püsida. Näitaja, mis inimesi suures osas kiirlaenude võtmise suhtes negatiivselt meelestab on intressimäär 300-400%, mis paljude arvates on ilmselge liikasu võtmine.

Oluline näitaja pangast laenamisel on inimese stabiilne sissetulek ja maksejõulisuse hindamine, mille eeskirjad on viimastel aastatel karmistunud ja palju laenutaotlusi tagasi lükkavad. Pank annab laenu vaid eelpool mainitud näitajate alusel, mille hindamisprotsess on pikk, samas kui eraettevõttest laenu saamine on tunduvalt lihtsam ning enamus juhtudel ei nõua tagatist ega stabiilse sissetuleku tõendamist. Kiirlaenude kergekäeline võtmine, kui üks ajajärk Eesti finantsmaastikul on nüüdseks läbi, kuna inimesed on oma usalduse sellise laenuettevõtete suhtes kaotanud.

See ei tähenda, et eraettevõtetelt laenu ei võeta. Pankade karmistunud laenupoliitika annab eraettevõtjatele teatud eelise, püüdmaks klientideks inimesi, kellele pank laenu ei väljastanud. Nii palju kui on erinevaid laenuettevõtteid on ka erinevaid kliente, kes pöördub panka, kes otse eraettevõtete poole laenu saamiseks. Igaüks toimib vastaval eelnevale kogemusele ettevõttega ja sõltuvalt antud ajahetke olukorda arvesse võttes. Elus tuleb ette olukordi, kus tehnika üles ütleb või on ootamatu väljaminek, mis lööb segi seni arvetsatud rahaasjad, sellisel juhul pöörduvad inimesed esimesena väikeettevõtete poole kiirlaenu või muude laenude saamiseks, kuna nende teenus on kiire ja mugav, olgu pealegi, et suure juurdehindlusega aga elu on olukordi, kus ootamine on välistatud.

0
Kuidas saada parimat oma vajadustele vastavad kodulaenu? Laenamise plussid ja miinused

No Comments

No comments yet

Leave a Reply