Czy na wynik decyzji o kredyt online mogą mieć wpływ negatywne zapisy w rejestrze?
Nie, pożyczki online są zazwyczaj udzielane bez wglądu do rejestrów. Dlatego też nie powinny mieć znaczącego wpływu na wynik Twojego wniosku.

Czy pożyczkę można spłacić wcześniej?
Tak można, bez roszczenia wierzyciela do wszelkich sankcji lub kary umownej. Wynika to z ustawy o kredytach konsumenckich.

Dla kogo jest przeznaczona pożyczka online?
Dla każdego, kto ma jakiekolwiek udowodnione dochody. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracujących, przedsiębiorców, emerytów.

Jestem bezrobotny, czy mogę ubiegać się o pożyczkę online?
Takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie i zawsze zależy od konkretego inwestora.

Jestem studentem, czy też mogę ubiegać się o pożyczkę online?
Również ten przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.